ICAN SCHOOL

O NÁS

Jazyková škola iCan School bola založená v roku 1998, je akreditovaná Ministerstvom školstva SR a špecializuje sa na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.

Medzi študijnými programami, ktoré škola ponúka, sú aj jedinečné tematické kurzy pre zdravotnícky personál a učiteľov. A deti sa učia podľa učebníc slovenského jazyka, ktoré vypracovali učitelia školy v rámci projektu ERASMUS+.

Všetci učitelia školy sú rodení slovenskí hovoriaci, majú pedagogické vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s výučbou slovenčiny pre cudzincov.

Vďaka členstvu v Asociácii slovenských jazykových škôl majú odborní pracovníci iCan možnosť neustálej výmeny skúseností s učiteľmi a vedením iných jazykových škôl. A kurzy profesijného rozvoja v rámci európskeho programu mobility, na ktoré škola pravidelne vysiela svojich učiteľov a zamestnancov, pomáhajú udržiavať tempo inovácií vo vzdelávacom procese.

Naším krédom je neustály vývoj a napredovanie. Preto je školský tím každoročným účastníkom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. A v roku 2022 sme v tomto meste otvorili stále zastúpenie našej školy.
Nie bez hrdosti je iCan School hlavným koordinátorom viacerých projektov v rámci programu ERASMUS+. Výsledkom bude vytvorenie: novej informačnej a vzdelávacej platformy a učebných materiálov, ktoré zohľadňujú všetky aktuálne požiadavky v oblasti vzdelávania a informačných technológií.